عامل اصلی سربلندی و عزت یک ملت در میان ملتها و همچنین در طول تاریخ، مجاهدت و تلاش آن ملت در عرصه های مختلف علمی، اقتصادی و تعاون اجتماعی و از همه مهمتر در عرصه آمادگی برای جانفشانی است.

مقام معظم رهبری 1393/1/6

مقام معظم رهبری - راهیان نور

برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی بر روی آن کلیک کنید.