ما دولــت که نه ،!
قــــریه کـه نـه،!
مــــزرعـه که نه ،!
حتی « طـویـله ای » به اسم اسرائیل را هم ؛
به مشروعیت قبول نمیکنیم !!
حتی اگر کل عالم آن را به رسمیت بشناسد ........... !!

سید حسن نصرالله

اسرائیل

برای مشاهده در اندازه اصلی بر روی عکس کلیک کنید