زاهدان و عابدانی که پیوندی با جهاد و شهادت و مبارزه ندارند خواسته یا ناخواسته ، دوستدار امام غایب اند نه امام قائم ، مطلوب اینان غایب آل محمد است نه قائم آل محمد.      

حضرت آیت الله جوادی آملی

زاهدان و عابدانی که پیوندی با جهاد و شهادت و مبارزه ندارند خواسته یا ناخواسته ، دوستدار امام غایب اند نه امام قائم ، مطلوب اینان غایب آل محمد است نه قائم آل محمد.

برای مشاهده در سایز اصلی بر روی عکس کلیک کنید